SonBranding – Tư vấn và thiết kế thương hiệu TOP1

Tư vấn thương hiệu

Không chỉ có bằng sáng chế, đổi mới công nghệ hoặc các rào cản gia nhập, thương hiệu của một công ty – mối quan hệ có với khách hàng – là một trong số ít những thứ mà một công ty có thể sở hữu mãi mãi. Các thương hiệu mạnh nhất, lâu dài nhất là kết quả của sự liên kết có kỷ luật của các chiến lược và kế hoạch thương hiệu với các yêu cầu của khách hàng.

đặt tên thương hiệuấn chiến lược thương hiệu của chúng tôi có chuyên môn sâu về toàn bộ các dịch vụ xây dựng thương hiệu, từ định vị chiến lược, kiến ​​trúc thương hiệu và mở rộng vốn chủ sở hữu, thông qua việc đặt tên thương hiệu, phát triển bản sắc, quản lý và thực thi thương hiệu.

Chúng tôi kết hợp các kỹ thuật đã được chứng minh (nghiên cứu thương hiệu định tính và định lượng) với các nghiên cứu điển hình, kiến ​​thức chuyên môn sâu và các công cụ & khuôn khổ độc quyền để giúp khách hàng tạo ra các thương hiệu và kiến ​​trúc thương hiệu khác biệt. Chúng tôi tập trung vào sáu lĩnh vực chính:

Định vị thương hiệu xác định không gian khái niệm mà thương hiệu phải đóng vai trò so với các đối thủ cạnh tranh và là nền tảng cho sự phát triển quảng cáo, truyền thông và thông điệp.

PHÂN BIỆT THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

S.O.N Branding đã định vị hàng chục thương hiệu bằng cách sử dụng phương pháp đã được chứng minh để tối đa hóa mức độ phù hợp và độc đáo của khách hàng. Chúng tôi nghiên cứu, xác định và đưa ra các chiến lược định vị giành chiến thắng trên thị trường.
HƠN
Kiến trúc thương hiệu
Kiến trúc thương hiệu là cấu trúc hợp lý, chiến lược và quan hệ của tất cả các thương hiệu trong danh mục đầu tư và là một trong những cách tốt nhất để có được sự rõ ràng của thương hiệu và tối đa hóa ROI.

CÓ ĐƯỢC SỰ RÕ RÀNG, SỨC MẠNH TỔNG HỢP VÀ ĐÒN BẨY

Với tư cách là công ty chiến lược thương hiệu hàng đầu, chúng tôi sử dụng các mô hình, mẫu và quy trình kiến ​​trúc thương hiệu đã được kiểm chứng để giảm độ phức tạp, trùng lặp thương hiệu và chi phí.
Mở rộng thương hiệu
Mở rộng thương hiệu liên quan đến việc mở rộng thương hiệu thành các danh mục mới để thúc đẩy tăng trưởng. Khi thành công, việc mở rộng thương hiệu sẽ cải thiện giá trị thương hiệu đồng thời giảm chi phí phát triển kinh doanh.

MỞ RỘNG THƯƠNG HIỆU ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Thương hiệu có thể có tính đàn hồi cao và nên được mở rộng có chọn lọc. Điều quan trọng là bảo vệ bản chất lợi ích của thương hiệu. Các ví dụ, nguyên tắc và khuôn khổ mở rộng thương hiệu được sử dụng trong việc phát triển các chiến lược mở rộng thương hiệu.
Đặt tên thương hiệu
Một thương hiệu mạnh giúp công ty hoặc sản phẩm của bạn nổi bật trong môi trường truyền thông lộn xộn hiện nay. Những tên thương hiệu mạnh nhất sẽ là kết quả của sự kết hợp giữa chiến lược và sự sáng tạo.
TẠO MỘT THƯƠNG HIỆU MẠNH MẼ
Tên sản phẩm và thương hiệu mạnh dựa trên các chiến lược định vị mạnh mẽ. S.O.N Branding có thành tích đã được chứng minh trong việc tạo ra các tên thương hiệu mạnh, dễ nhớ và có sẵn hợp pháp.
Nhận diện thương hiệu
Phát triển bản sắc thương hiệu liên quan đến việc đưa thương hiệu vào cuộc sống và sau đó mang lại trải nghiệm thương hiệu ở tất cả các điểm tiếp xúc.
CUNG CẤP BẢN SẮC THƯƠNG HIỆU
S.O.N Branding tạo ra và cung cấp các nhận diện thương hiệu mạnh mẽ trên các điểm tiếp xúc khách hàng có liên quan. Chúng tôi sử dụng bản đồ hành trình, các khái niệm sáng tạo và phát triển tài liệu để phát triển và cung cấp trải nghiệm thương hiệu nhất quán.
Nghiên cứu thương hiệu
Nghiên cứu thương hiệu cung cấp nền tảng cho việc cải thiện hình ảnh thương hiệu. Chúng tôi sử dụng tài sản thương hiệu, lòng trung thành thương hiệu và các công cụ theo dõi thương hiệu để xây dựng thương hiệu mạnh.
NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU
S.O.N Branding sử dụng nhiều công cụ nghiên cứu thương hiệu, bao gồm cả kỹ thuật nghiên cứu định tính và định lượng. Chúng tôi đánh giá hình ảnh thương hiệu và sau đó xác định các cách cụ thể để tăng cường giá trị thương hiệu.

Tại sao lại là Tư vấn thương hiệu từ S.O.N Branding?

Công ty tư vấn thương hiệu hàng đầu với thành tích đã được kiểm chứng
Tập trung vào việc xây dựng hình ảnh thương hiệu mạnh trên nhiều danh mục
Dịch vụ trọn gói về tư vấn và triển khai chiến lược thương hiệu
Kinh nghiệm thành viên nhóm tư vấn thương hiệu bao gồm các bộ kỹ năng nghiên cứu quảng cáo, quản lý thương hiệu và đại lý
Dịch vụ quản lý thương hiệu trọn gói, từ tư vấn chiến lược thương hiệu đến triển khai thương hiệu
Lợi ích dự kiến ​​khi làm việc với S.O.N Branding
Mặc dù mỗi công việc tư vấn thương hiệu là khác nhau, nhưng đây là những lợi ích chung thường dẫn đến:

Tầm nhìn thương hiệu nội bộ và được khách hàng thông báo để đóng vai trò là nền tảng cho tổ chức
Định vị thương hiệu tối ưu được thiết kế để tối đa hóa mức độ phù hợp của mục tiêu và sự khác biệt trong cạnh tranh
Các khái niệm nhắn tin được thiết kế để phù hợp với định vị và cải thiện hình ảnh thương hiệu
Phát triển bản sắc thương hiệu, bao gồm các khái niệm ngắn gọn và giao diện sáng tạo để xác định chiến lược thương hiệu