Không nên đọc nhiều sách
Ngày: 29-06-2013
Đọc sách là để thực hành. Đó là mục đích của các markters.   Ngoại trừ làm trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, bạn không nhất thiết phải “chết chìm” trong các trang...
Kỹ năng “nói chuyện” với khách hàng
Ngày: 19-06-2013
Phỏng vấn chuyên sâu (In-depth interview – IDI) là phương pháp  nghiên cứu thị trường để khai thác insights (suy nghĩ, chia sẻ, quan điểm) của khách hàng.   Đối với nghề tư vấn thương...