SonBranding – Tư vấn và thiết kế thương hiệu TOP1

Có hai loại tài sản được gọi là tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Tài sản hữu hình thường là tài sản vật chất hoặc tài sản thuộc sở hữu của một công ty, chẳng hạn như thiết bị máy tính. Tài sản hữu hình là loại tài sản chính mà các công ty sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ của họ.

Tài sản vô hình không tồn tại thực tế, nhưng chúng có giá trị tiền tệ vì chúng đại diện cho doanh thu tiềm năng. Một loại tài sản vô hình có thể là bản quyền đối với một bài hát. Công ty thu âm sở hữu bản quyền sẽ được trả tiền bản quyền mỗi khi bài hát được phát.

Có nhiều loại tài sản có thể được coi là hữu hình hoặc vô hình, một số là tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn. Hôm nay SON sẽ giới thiệu bạn bài phân biệt 2 loại tài sản này.

BÀI HỌC RÚT RA CHÍNH

 • Tài sản hữu hình thường là tài sản vật chất hoặc tài sản thuộc sở hữu của một công ty, chẳng hạn như thiết bị, tòa nhà và hàng tồn kho.
 • Tài sản hữu hình là loại tài sản chính mà các công ty sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ của họ.
 • Tài sản vô hình là tài sản phi vật chất có giá trị bằng tiền vì chúng đại diện cho doanh thu tiềm năng.
 • Tài sản vô hình bao gồm bằng sáng chế, bản quyền và thương hiệu của công ty.

Hiểu được sự khác nhau giữa tài sản hữu hình và tài sản vô hình

Tài sản hữu hình tạo thành xương sống cho hoạt động kinh doanh của công ty bằng cách cung cấp các phương tiện để công ty sản xuất hàng hóa và dịch vụ của họ. Tài sản hữu hình có thể bị hư hỏng do sự cố xảy ra tự nhiên vì chúng là tài sản vật chất. Tài sản vô hình là những tài sản phi vật chất làm tăng thêm giá trị hoặc giá trị trong tương lai của công ty và có thể có giá trị hơn nhiều so với tài sản hữu hình. Cả hai loại tài sản này đều được ghi nhận ban đầu trên bảng cân đối kế toán , giúp các nhà đầu tư, chủ nợ và ngân hàng đánh giá giá trị của công ty.

Tài sản hữu hình

Tài sản hữu hình là tài sản vật chất và có thể đo lường được được sử dụng trong hoạt động của công ty. Các tài sản như tài sản, nhà máy và thiết bị, là tài sản hữu hình. Các tài sản này bao gồm:

 • Đất
 • Xe cộ
 • Trang thiết bị
 • Máy móc
 • Đồ nội thất
 • Kiểm kê
 • Chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt

Có hai loại tài sản hữu hình:

Tài sản lưu động

Tài sản lưu động bao gồm các khoản như tiền mặt, hàng tồn kho và chứng khoán có thể bán được trên thị trường. Những mặt hàng này thường được sử dụng trong vòng một năm và do đó, có thể dễ dàng bán hơn để gây quỹ cho những trường hợp khẩn cấp.

Tài sản cố định

Tài sản cố định là tài sản dài hạn mà một công ty sử dụng trong hoạt động kinh doanh của mình trong hơn một năm. Chúng được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán là  Tài sản, Nhà máy và Thiết bị  (PP&E), và bao gồm các tài sản như xe tải, máy móc, đồ nội thất văn phòng, tòa nhà, v.v. Số tiền mà một công ty tạo ra bằng cách sử dụng tài sản hữu hình được ghi nhận trên  báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  như doanh thu. Tài sản cố định là cần thiết để hoạt động kinh doanh liên tục.

  Làm thế nào để Hình ảnh Thương hiệu và marketing Ảnh hưởng đến miếng bánh Thị phần?

Kế toán tài sản hữu hình và vô hình

Tài sản hữu hình cũng là thứ dễ định giá nhất vì chúng thường có giá trị và tuổi thọ hữu hạn. Tài sản hữu hình được ghi nhận ban đầu trên bảng cân đối kế toán, nhưng khi chúng được sử dụng hết, chúng sẽ được chuyển sang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Ví dụ, hàng tồn kho là một tài sản hữu hình khi được sử dụng sẽ được tính vào giá vốn hàng bán của một công ty. Giá vốn hàng bán thể hiện các chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hóa. Khi hàng tồn kho được sử dụng hết trong quá trình sản xuất, nó được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

Tài sản cố định, chẳng hạn như nhà máy và thiết bị, là các loại tài sản hữu hình khác được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán nhưng khi thời gian sử dụng hữu ích của chúng giảm đi, phần đó được sử dụng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo một quá trình gọi là khấu hao . Khấu hao là quá trình phân bổ một phần nguyên giá của tài sản qua các năm được sử dụng để tạo ra doanh thu cho công ty. Khấu hao giúp phản ánh sự hao mòn của tài sản hữu hình khi chúng được sử dụng trong suốt thời gian sử dụng.

Tài sản vô hình có thể khó định giá hơn từ quan điểm kế toán. Một số tài sản vô hình có giá mua ban đầu, chẳng hạn như bằng sáng chế hoặc giấy phép. Tương tự như tài sản cố định, tài sản vô hình ban đầu được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán là tài sản dài hạn.

Nguyên giá của một số tài sản vô hình có thể được dàn trải qua các năm mà tài sản đó tạo ra giá trị cho công ty hoặc trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Trong khi khấu hao được sử dụng cho tài sản hữu hình, tài sản vô hình sử dụng khấu hao . Khấu hao là khái niệm tương tự như khấu hao, nhưng nó chỉ được sử dụng cho những thứ vô hình. Phân bổ khấu hao phân bổ chi phí của tài sản mỗi năm khi nó được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Các loại công ty có tài sản hữu hình

Có nhiều ngành công nghiệp có các công ty có tỷ trọng tài sản hữu hình cao.

Chế tạo

Các công ty tham gia sản xuất hàng hóa có tài sản hữu hình, bao gồm cả ngành công nghiệp ô tô và thép. Thiết bị nhà máy, máy tính và các tòa nhà đều sẽ là tài sản hữu hình.

Công nghệ

Các công ty công nghệ liên quan đến sản xuất điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị điện tử khác sử dụng tài sản hữu hình để sản xuất hàng hóa của họ.

Công nghiệp dầu khí

Các công ty trong ngành dầu khí cũng sở hữu một số lượng lớn tài sản cố định hữu hình. Ví dụ, các công ty khoan dầu sở hữu các giàn khoan và thiết bị khoan dầu. Các nhà sản xuất dầu mỏ là những công ty cực kỳ thâm dụng vốn, có nghĩa là họ cần một lượng vốn hoặc tiền đáng kể để tài trợ cho việc mua tài sản hữu hình của họ.

Tài sản vô hình

Tài sản vô hình thường là tài sản phi vật chất được sử dụng trong dài hạn. Tài sản vô hình thường là tài sản trí tuệ và do đó, rất khó để gán giá trị cho chúng vì không chắc chắn về lợi ích trong tương lai.

  Làm thế nào để Hình ảnh Thương hiệu và marketing Ảnh hưởng đến miếng bánh Thị phần?

Tài sản vô hình là tài sản trí tuệ bao gồm:

 • Bằng sáng chế , cung cấp quyền tài sản cho nhà phát minh
 • Nhãn hiệu , là một cụm từ hoặc ký hiệu dễ nhận biết biểu thị một sản phẩm cụ thể và phân biệt một công ty
 • Nhượng quyền thương mại , là một loại giấy phép mà một bên (bên nhận quyền) mua để cho phép họ có quyền truy cập vào thương hiệu của công ty và bán hàng hóa dưới tên của họ
 • Lợi thế thương mại , thể hiện giá trị trên và ngoài tài sản của một công ty mục tiêu mà một công ty khác trả để có được chúng
 • Bản quyền , đại diện cho tài sản trí tuệ được bảo vệ khỏi bị sao chép bởi các bên không được ủy quyền

Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, tài sản vô hình có thể bao gồm tên miền internet, sự kiện biểu diễn, thỏa thuận cấp phép , hợp đồng dịch vụ, phần mềm máy tính, bản thiết kế, bản thảo, liên doanh , hồ sơ y tế, giấy phép và bí mật kinh doanh . Tài sản vô hình làm tăng thêm giá trị có thể có trong tương lai của một công ty và có thể có giá trị hơn nhiều so với tài sản hữu hình của nó.

Giá trị thương hiệu

Một thương hiệu là một xác định biểu tượng, logo hoặc tên các công ty sử dụng để phân biệt sản phẩm của họ từ đối thủ cạnh tranh. Giá trị thương hiệu  được coi là tài sản vô hình  vì giá trị của thương hiệu không phải là tài sản vật chất và cuối cùng được quyết định bởi nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu. Vốn chủ sở hữu của một thương hiệu góp phần vào việc định giá tổng thể  tài sản của công ty nói chung.

Giá trị thương hiệu tích cực xảy ra khi các liên kết thuận lợi tồn tại với một sản phẩm hoặc công ty nhất định đóng góp vào giá trị thương hiệu, điều này đạt được khi người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho một sản phẩm có tên thương hiệu dễ nhận biết hơn là họ sẽ trả cho một phiên bản chung chung.

Ví dụ: một người tiêu dùng có thể sẵn sàng trả 200.000 đ cho một tuýp kem đánh răng Sensodyne hơn là mua kem đánh răng nhạy cảm của thương hiệu cửa hàng với giá 3,59 đô la mặc dù nó rẻ hơn. Thương hiệu Sensodyne có vốn chủ sở hữu dương chuyển thành phần bù giá trị cho nhà sản xuất.

Giá trị thương hiệu tiêu cực xảy ra khi người tiêu dùng không sẵn sàng trả thêm tiền cho phiên bản tên thương hiệu của sản phẩm. Ví dụ, các nhà sản xuất các sản phẩm hàng hóa, chẳng hạn như sữa và trứng, có thể bị tiêu cực về giá trị thương hiệu vì nhiều người tiêu dùng không quan tâm đến các nhãn hiệu cụ thể của sữa và trứng mà họ mua.

Vì tài sản thương hiệu là tài sản vô hình, cũng như tài sản trí tuệ và lợi thế thương mại của công ty , nên nó không thể dễ dàng được hạch toán trên báo cáo tài chính của công ty. Tuy nhiên, một tên thương hiệu dễ nhận biết vẫn có thể tạo ra giá trị đáng kể cho một công ty. Đầu tư vào chất lượng của sản phẩm và một kế hoạch tiếp thị sáng tạo có thể có tác động tích cực đến giá trị thương hiệu và khả năng tồn tại chung của công ty.

Các loại hình công ty có tài sản vô hình

Một số ngành có các công ty có tỷ trọng tài sản vô hình cao. Chúng bao gồm những điều sau:

  Làm thế nào để Hình ảnh Thương hiệu và marketing Ảnh hưởng đến miếng bánh Thị phần?

Công nghệ

Các công ty công nghệ , đặc biệt trong khu vực của các công ty máy tính, bản quyền, bằng sáng chế, nhân viên quan trọng và nghiên cứu và phát triển, là những tài sản vô hình quan trọng. Apple Inc. (AAPL) thường sẽ có tài sản vô hình.

Giải trí

Các công ty giải trí và truyền thông có các tài sản vô hình như quyền xuất bản và nhân sự tài năng cần thiết. Ví dụ, tài sản vô hình trong ngành công nghiệp âm nhạc liên quan đến bản quyền đối với tất cả các bài hát của một nghệ sĩ âm nhạc. Các nhạc sĩ và ca sĩ cũng có thể có sự nhận diện thương hiệu gắn liền với họ. Công ty sản xuất âm nhạc có thể sở hữu quyền đối với các bài hát, có nghĩa là bất cứ khi nào một bài hát được phát hoặc bán, sẽ kiếm được doanh thu. Mặc dù những tài sản này không có tính chất vật lý, nhưng chúng mang lại lợi ích tài chính trong tương lai cho công ty âm nhạc và nghệ sĩ âm nhạc.

Khách hàng

Các công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng có những thứ vô hình như bằng sáng chế về công thức và công thức nấu ăn, cùng với sự công nhận tên thương hiệu, là những tài sản vô hình thiết yếu trong các thị trường cạnh tranh cao. Công ty Coca-Cola (KO)  là một ví dụ về tài sản vô hình với giá trị của thương hiệu được công nhận cao là hầu như không thể đánh giá được và là động lực quan trọng trong sự thành công và thu nhập của Công ty Coca-Cola.

Chăm sóc sức khỏe

Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe có xu hướng có tỷ trọng tài sản vô hình cao, bao gồm tên tuổi, nhân viên có giá trị, nghiên cứu và phát triển các loại thuốc và phương pháp chăm sóc.

Ô tô

Ngành công nghiệp ô tô cũng chủ yếu dựa vào tài sản vô hình, chủ yếu là các công nghệ và thương hiệu đã được cấp bằng sáng chế. Ví dụ, những tên thương hiệu như “Ferrari” có giá trị hàng tỷ đồng. 6

Ví dụ trong thế giới thực về tài sản hữu hình và vô hình

Dưới đây là một phần của bảng cân đối kế toán của Exxon Mobil Corporation ( XOM ) kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, như được báo cáo trong hồ sơ 10-K hàng năm của công ty. 7

Tài sản lưu động được ghi ở đầu báo cáo và phản ánh tài sản ngắn hạn của công ty. Tài sản dài hạn được ghi bên dưới “Tổng tài sản lưu động”.

 • Tài sản hữu hình của công ty được ghi nhận là nhà máy bất động sản và thiết bị (được đánh dấu bằng màu xanh lam), đạt tổng trị giá 253 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chúng ta có thể thấy rằng công ty đã tăng tài sản cố định trong năm 2019 từ mức 247 tỷ đô la vào năm 2018.
 • Tài sản vô hình và tài sản khác (được đánh dấu màu xanh lục) là 16,3 tỷ đô la cho năm 2019, tăng từ 10,3 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. 7