SonBranding – Tư vấn và thiết kế thương hiệu TOP1

Gây cho mục tiêu trong phạm vi hình tròn át thương đánh thường, và khiến mục tiêu Thiêu Đốt, gây sát thương 5% tấn công mỗi giây, duy trì 5 giây, đồng thời thêm [Phượng Hoàng Ấn Ký]. Đường Tam vận dụng Lam Ngân Thảo thi triển Cũi Lam Ngân tấn công kẻ địch, khiến 1 kẻ địch chịu sát thương đánh thường và choáng 3 giây. Áo Tư Tạp chế tạo Xúc Xích trị liệu cho đồng đội có tỉ lệ sinh lực thấp nhất, hồi phục tương đương Áo Tư Tạp sinh lực tối đa 4.5%, duy trì 5 giây. Võ Hồn là Võ Hồn Biến Dị Tà Hỏa Phượng Hoàng, tấn công cực mạnh, là sát thương chủ yếu trên chiến trường.

  • Ninh Vinh Vinh dùng Lưu Ly Tháp trợ giúp đồng đội tác chiến, toàn bộ phe ta tăng tấn công 4%, duy trì 10 giây.
  • Bẩm sinh Võ Hồn Song Sinh, Võ Hồn là Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chùy.
  • Áo Tư Tạp chế tạo Xúc Xích trị liệu cho đồng đội có tỉ lệ sinh lực thấp nhất, hồi phục tương đương Áo Tư Tạp sinh lực tối đa 4.5%, duy trì 5 giây.

Ban đầu chỉ là Hỏa Phượng Hoàng, về sau tiến hóa thành Cửu Thiên Nghê Hoàng. Ninh Vinh Vinh dùng Lưu Ly Tháp trợ giúp đồng đội tác chiến, toàn bộ phe ta tăng tấn công 4%, duy trì 10 giây. Nhị hoàng tử Vương Quốc Tinh La, Võ Hồn là Bạch Hổ, vì mắt bẩm sinh có hai màu, nên còn được gọi là “Tà Mâu Bạch Hổ”. Là lão đại trong Thất Quái Sử Lai Khắc, thân thể cường tráng, sức mạnh vô địch, là trụ cột trong đội. Võ Hồn là Xúc Xích, Hồn Sư hệ thức ăn vô cùng hiếm thấy, còn là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực hệ thực vật chưa từng có, có khả năng chi viện xuất sắc, có thể giúp từng thành viên bay liên tục.

Mời Bạn Nhận Lượt

Võ Hồn là Nhu Cốt Thố, giỏi Nhu Kỹ Cận Thân và Hỗn Chiến. Suy nghĩ đơn thuần, sau khi mất mẹ lúc nhỏ, nên mang vết thương lòng.

logo youtube tròn

Khi thi triển Chân Thân Võ Hồn, Áo Tư Tạp điều khiển Xe Xúc Xích hồi phục sinh lực cho đồng đội có tỉ lệ sinh lực thấp nhất 40% sinh lực tối đa. Đối với kẻ địch đơn gây sát thương đánh thường, trong thời gian duy trì Chân Thân Võ Hồn miễn dịch tử vong và khống chế. Khi thi triển Chân Thân Võ Hồn, Lam Ngân Thảo không ngừng sinh trưởng ở phạm vi hình tròn mục tiêu, gây sát thương đánh thường và choáng 3 giây, trong thời gian duy trì Chân Thân Võ Hồn miễn dịch tử vong và khống chế.

Mời Bạn Nhận Lượt

Con trai của Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo và Thập Vạn Niên Hồn Thú Lam Ngân Hoàng A Ngân, kế tục Ngọc Tiểu Cương. Bẩm sinh Võ Hồn Song Sinh, Võ Hồn là Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chùy. Xếp thứ ba trong Thất Quái Sử Lai Khắc, cũng là linh hồn của Thất Quái Sử Lai Khắc. Xuất thân quý tộc Vương Quốc Tinh La, Võ Hồn là U Minh Linh Miêu, nói năng thận trọng, tính tình lạnh lùng, nhưng khi chiến đấu thì ra tay quyết đoán, vô cùng nguy hiểm.

logo youtube tròn