SonBranding – Tư vấn và thiết kế thương hiệu TOP1

Tổng cục Thuế cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó đặt ra yêu cầu về hoàn thiện pháp luật, chính sách về quản lý thuế và các dịch vụ xuyên biên giới phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số. Tổng cục Thuế đã tham mưu, báo cáo Bộ Tài chính để đề xuất xây dựng các quy định về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại xuyên biên giới. Cổng TTĐT dành cho NCCNN cũng là phương thức để cơ quan thuế thể hiện tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý thu thuế; danh sách các NCCNN đã đăng ký thuế tại Việt Nam sẽ được cập nhật tự động trên Cổng, điều này sẽ khẳng định hình ảnh và uy tín của các NCCNN trong mắt người dân và cộng đồng doanh nghiệp về tính tuân thủ cao của họ đối với chính sách pháp luật nước sở tại. Thông qua việc đăng ký, kê khai, nộp thuế của các NCCNN sẽ nâng cao giá trị thương hiệu của NCCNN, từ đó mang lại nhiều lợi ích tích cực cho các NCCNN khi tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới, cuộc cách mạng công nghệ số 4.0 đang làm thay đổi phương thức kinh doanh của các doanh nghiệp, sự vươn lên mạnh mẽ của loại hình kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng kinh tế số một mặt tạo động lực cho phát triển kinh tế nhưng cũng đồng thời tạo ra các thách thức không nhỏ trong công tác quản lý thuế trong tình hình mới.

  • Thông qua cổng TTĐT này, NCCNN có thể tra cứu thông tin và hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến nghĩa vụ kê khai và nộp thuế của mình ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời gian nào, đồng thời đây cũng là nơi mà NCCNN có thể tra cứu thông tin, tìm hiểu về hệ thống chính sách pháp luật về TMĐT cũng như đặt ra các vấn đề, nội dung vướng mắc để được trả lời, hướng dẫn.
  • Tổng cục Thuế cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó đặt ra yêu cầu về hoàn thiện pháp luật, chính sách về quản lý thuế và các dịch vụ xuyên biên giới phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số.
  • Các nội dung này đã được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 năm 2019, trong đó các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam khi hoạt động kinh doanh thương mại xuyên biên giới, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác nhận được tiền từ Việt Nam có nghĩa vụ nộp thuế tại Việt Nam.
  • Cổng TTĐT dành cho NCCNN cũng là phương thức để cơ quan thuế thể hiện tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý thu thuế; danh sách các NCCNN đã đăng ký thuế tại Việt Nam sẽ được cập nhật tự động trên Cổng, điều này sẽ khẳng định hình ảnh và uy tín của các NCCNN trong mắt người dân và cộng đồng doanh nghiệp về tính tuân thủ cao của họ đối với chính sách pháp luật nước sở tại.

Thông qua cổng TTĐT này, NCCNN có thể tra cứu thông tin và hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến nghĩa vụ kê khai và nộp thuế của mình ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời gian nào, đồng thời đây cũng là nơi mà NCCNN có thể tra cứu thông tin, tìm hiểu về hệ thống chính sách pháp luật về TMĐT cũng như đặt ra các vấn đề, nội dung vướng mắc để được trả lời, hướng dẫn. Đây là con số được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết khi tham gia phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 16/3. Cùng với đó, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo toàn ngành để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc kê khai, nộp thuế từ hoạt động kinh doanh TMĐT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. HCM và Bình Dương có thể nhập vụ án lại cho một đầu mối xử lý nếu không làm rõ các dấu hiệu vi phạm khác của bà Nguyễn Phương Hằng. Sau một thời gian xác minh, cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai đã khởi tố 5 bị can về các hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và không tố giác tội phạm.

Mỹ Trừng Phạt Các Công Ty Giúp Nga Né Lệnh Cấm Bán Công Nghệ Cho Moscow

Có thể nói, số thu thuế từ các hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số trong thời gian là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành Thuế trong công tác quản lý thu thuế nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh, bình đẳng giữa các thành phần và loại hình kinh tế khác nhau. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng tích cực tham gia, phối hợp với các Bộ, ngành ở trong nước cũng như các tổ chức, các diễn đàn kinh tế quốc tế để nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong việc đấu tranh và giải quyết các vấn đề về thuế quốc tế trong hoạt động thương mại điện tử. Các nội dung này đã được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 năm 2019, trong đó các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam khi hoạt động kinh doanh thương mại xuyên biên giới, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác nhận được tiền từ Việt Nam có nghĩa vụ nộp thuế tại Việt Nam.