SonBranding – Tư vấn và thiết kế thương hiệu TOP1

Phá bỏ rào cản để tiến lên bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, có sự hỗ trợ đắc lực của khoa học- công nghệ sẽ tạo đột phá. Áp lực thay đổi đặt ra đề bài buộc cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa bảo đảm nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp, đơn vị phát triển vững mạnh, hiệu quả; giữ vững vị trí then chốt, dẫn dắt nền kinh tế, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, tự tin hội nhập sâu rộng nền kinh tế quốc tế”. Để hiện thực hóa tầm nhìn, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã chọn đột phá, lộ trình cụ thể, phù hợp điều kiện thực tiễn, nhằm huy động sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là đất đai, khoa học – công nghệ, văn hóa, con người, tài chính.

Bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhà nước và xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua từng giai đoạn, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị luôn có mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu quan trọng do Nghị quyết Đại hội các nhiệm kỳ đề ra. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng luôn khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường, thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ, là công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô; góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Doanh Nghiệp

Còn ông Phạm Thế Thạnh, người dân trong khu vực dự án cũng ngán ngẩm vì nhà xuống cấp nhưng không thể xây dựng, sửa chữa. Dự án Làng đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt từ năm 1997 với quy mô 300ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 8.600 tỷ đồng thuộc địa bàn phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) và phường Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). “Năm ngoái nhà tôi cũng được kiểm định rồi, bây giờ chỉ chờ bố trí tái định cư thôi, tôi rất mong được bố trí đất sớm để dựng lại nhà cửa”, ông Thạnh nói. Tính đến thời điểm 13h ngày 29/4, chúng tôi đã cập nhật được ít nhất 2 vụ tai nạn khiến 1 người không qua khỏi và 3 người bị thương. “Ở đây toàn bãi đất trống, chưa có cống thoát nước nên cứ vào mùa mưa là ngập, cực lắm”, bà Xíu cho biết.

Mỗi doanh nghiệp, đơn vị trong Khối xác định sớm lộ trình, bước đi phù hợp và tận dụng tối đa cơ hội để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Doanh nghiệp nhà nước phải đóng vai trò tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ; thể hiện vai trò dẫn dắt trong nền kinh tế, góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Nỗ lực được bù đắp khi phần lớn các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chính của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, đều đạt và vượt so kế hoạch, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Đối diện khó khăn chưa từng có và chủ động vượt qua, tạo nên những giá trị , động lực mạnh mẽ để các cấp ủy trong Đảng bộ Khối vươn tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Trong khuôn viên dự án, những ngôi nhà đã cũ kỹ, xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng làm cảnh quan nhếch nhác.

Các Đơn Vị Thông Tin Của Ttxvn

Nhiều khu đất rộng thênh thang bỏ hoang phí, một số người dân tạm thời tận dụng trồng rau kiếm thêm thu nhập. Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại dự án, nhiều vị trí chưa được xây dựng nhiều năm trở nên hoang hóa, cỏ mọc um tùm. Theo ông Đoàn Anh Tuấn – Trưởng Ban quản lý cơ sở vật chất và đầu tư (Đại học Đà Nẵng) có 3 đơn vị đã sinh hoạt trong dự án Làng Đại học Đà Nẵng là Đại học CNTT-TT Việt Hàn, Trung tâm giáo dục Quốc phòng, Khoa y Dược, với khoảng 4.000 sinh viên đang học tập. Ghi nhận của PV, hiện nay khu vực dự án (địa phận Đà Nẵng) đã có một số công trình được xây dựng, hoạt động.

Song song phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực quản trị, đội ngũ trí thức và nguồn cán bộ chủ chốt, các cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học-công nghệ; đổi mới sáng tạo; phát huy sức mạnh, hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, ý chí, lòng tự hào, khát vọng, sức mạnh của mỗi người lao động vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng ủy Khối xác định, chuyển đổi số thành công nhanh hay chậm phụ thuộc vào sự chuyển đổi nhận thức, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu. Đi chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã phổ biến thì nguồn lực trở nên khan hiếm, sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Theo đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã phân công lãnh đạo chủ chốt trực tiếp phụ trách công tác chuyển đổi số.

Nguyên Nhân Nào Khiến Quảng Nam Bị Giảm Gần 3 000ha Rừng Tự Nhiên?

Hiện nay, 100% cấp ủy trực thuộc đã bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc doanh nghiệp; phó bí thư thường trực cấp ủy phụ trách công tác xây dựng Đảng. Ghi nhận bước đầu cho thấy, vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước ngày càng rõ nét. Các ban sau hợp nhất cơ bản thực hiện tốt đồng thời chức năng tham mưu cho cấp ủy về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của doanh nghiệp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương đã trở thành việc làm thường xuyên. Hiệu quả thực tế được kiểm chứng bằng kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm, bằng số lượng, chất lượng đảng viên mới tăng lên qua mỗi nhiệm kỳ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, tác động nhiều chiều từ cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước để giữ vững vai trò, vị trí nòng cốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm kỳ này, Đảng bộ Khối xác định mục tiêu chủ yếu, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá phát triển. Phấn đấu đến năm 2025, các doanh nghiệp nâng cao một bước quan trọng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; có 1-2 ngân hàng thương mại trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á và có ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài; tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn. Bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ Trung ương giao, Đảng bộ Khối luôn chú trọng các giải pháp toàn diện, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; kiện toàn bộ máy, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đẩy mạnh hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận…

Nhân Dịp Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Trung Ương 11

Trong đó, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng tập trung vào những lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, quốc phòng, an ninh; lành mạnh hoá tài chính, nâng cao trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước. Khắc phục những chậm trễ, vướng mắc trong thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sáp nhập, chia tách, giải thể, thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết theo đề án được phê duyệt. Sau cổ phần hóa, công tác quản trị doanh nghiệp được cải thiện, công khai, minh bạch hơn; năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp được nâng lên, trên 90% các doanh nghiệp sau cổ phần hóa kinh doanh có lãi. Song song phát triển kinh tế, các doanh nghiệp chú trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nhất là vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, biên giới, biển đảo… Tuy nhiên, tổng nộp ngân sách của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối vẫn đạt 106,9% kế hoạch năm. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp với các đợt giãn cách xã hội liên tiếp, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp tích cực thực hiện “mục tiêu kép”.

dự an khởi nghiệp rau sạch