Thương hiệu và câu chuyện của trái tim
Ngày: 19-06-2013
Trong chuyến công tác tại TP. HCM tôi đã có buổi tối cà phê đặc biệt với một người “đặc biệt”.   Anh là người khuyết tật. Bệnh bại não từ bé khiến anh đi lại...
Trung Nguyên nổi tiếng nhờ Starbucks?
Ngày: 20-04-2013
Trong marketing, có một quy luật dành cho các thương hiệu không phải là kẻ dẫn đầu thị trường: muốn thành công hãy gắn tên tuổi của mình vào thương hiệu dẫn đầu.   Tại...